Tarieven

Therapie/coaching is een investering in jezelf. Het doel van een traject is dat je veel over jezelf gaat leren, kennis waar je de rest van je leven wat aan kan hebben.

De tarieven zijn:
– Individuele sessie: € 100,- (75 minuten)
– Relatiesessie: € 145,- (90 minuten)
– Beeldbellen: € 75,- (60 minuten)

De tarieven voor trainingen en workshops staan bij de activiteit vermeld.
Consulten met partner, trainingen en workshops worden niet vergoed door zorgverzekeraars.
Aangezien ik BTW-vrijgesteld ben, reken ik voor alle activiteiten geen BTW.

Betaalt je werkgever?

Steeds vaker zijn werkgevers bereid om de kosten van een traject op zich te nemen of kan een opleidingsbudget hiervoor ingezet worden. Een bedrijf is gebaat bij gezonde en gemotiveerde werknemers. Het zakelijk tarief is € 160 (75 minuten), BTW-vrijgesteld. Deze kosten zijn voor je werkgever fiscaal aftrekbaar.

Verhinderd?

Bij annulering van een afspraak worden geen kosten berekend mits je minimaal 48 uur van te voren afzegt. Bij afzegging 24 – 48 uur voor de afspraak, geldt de helft van de sessieprijs. Binnen 24 uur wordt het volledige tarief doorberekend, ook wanneer de cliënt de afspraak is vergeten.

Annulering eendaagse workshop: annulering een week ervoor wordt 25% doorberekend. Indien je korter dan 48 uur van te voren annuleert, wordt het volledige tarief van de workshop doorberekend.

Vergoeding

Wanneer je aanvullend verzekerd bent, worden de sessies (afhankelijk van je verzekeraar en polis) deels vergoed. Omdat de therapie in de aanvullende verzekering zit, hoef je niet eerst het wettelijk verplichte eigen risico te betalen! Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig.

Als je navraag wilt doen bij je zorgverzekeraar, is het van belang om te vermelden:

* Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie wordt bekostigd vanuit de aanvullende verzekering en valt onder de alternatieve zorg.
* Prestatiecode: 24513
* BTW: NL0019221482B89
* KvK: 24436189
* AGB-codes: bij mij op te vragen

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging SBLP en hanteer de algemene voorwaarden van deze vereniging. De beroepsvereniging stelt hoge eisen aan haar leden wat betreft opleiding, bijscholing, supervisie en intervisie om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Daarnaast is er een gedragscode. Ik voldoe aan de voorwaarden gesteld door deze vereniging. SBLP is aangesloten bij RBCZ, het kwaliteitsregister voor HBO-opgeleide therapeuten. 

Klachtenregeling

Natuurlijk kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de begeleiding die je is aangeboden. Als je ontevreden bent of een klacht hebt kun je dit eerst met mij bespreken. Dan kijken we samen naar een oplossing.
Als dit voor jou niet tot een oplossing leidt, kun je jouw klacht melden bij de vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging SBLP waar ik bij aangesloten ben. Je kunt hiervoor mailen naar vertrouwenspersoon@sblp.nl.
De SBLP heeft een aantal stappen op een rij gezet om jou klacht zo goed mogelijk te behandelen. Zie hiervoor het klachtenreglement van de SBLP: sblp.nl/klachtenreglement
Mocht je er met de SBLP niet uitkomen, kan de klacht ingediend worden bij de onafhankelijk klachtenfunctionaris van de CAMCoop. Zie hiervoor de klachtenregeling van CAMCoop: www.camcoop.nl/klachtenregeling
Klachtrecht is geregeld via de Wkkgz; Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg.
Met de Wkkgz heeft de overheid gezorgd voor een toegankelijke klachtenregeling. De wet waarborgt dat cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen.

Bescherming persoonsgegevens

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Wil je meer weten over hoe ik met je gegevens omga? Lees hier mijn privacyverklaring 2023

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden vind je hier: algemene voorwaarden 19-11-2023

Geregistreerd therapeut
met meer dan 20 jaar ervaring

Vergoedingen
mogelijk

Contact

Adres

Walinxweg 5, 3235 LP Rockanje

Contact

06-27378082
info@gerdavandentop.nl

Wat is jouw vraag?