Coaching: tijd voor een andere uitkomst

Coaching – voor wie?

Het kan zijn dat je op bepaalde zaken of momenten vastloopt in je werk en daardoor niet meer optimaal functioneert. Je kunt vastlopen, of anders gezegd: jezelf tegenkomen, op allerlei gebieden. Vaak komt dit doordat je op zo’n moment zelf net even het inzicht mist om te overzien hoe jij invloed kunt uitoefenen op de situatie. Een coaching traject helpt je dan weer op weg. Heel kort samengevat krijg je gedurende het coaching traject antwoord op de volgende vragen:

Waar loop je tegenaan? Hoe ga je ermee om?
Ik geef je inzicht in de manieren waarop jijzelf invloed kunt uitoefenen op de situatie. Je leert hoe je je gedachten anders kunt formuleren, waardoor je een stuk rust en ruimte voor jezelf schept. Negatieve ervaringen in het verleden zul je leren los te koppelen van ervaringen in het hier en nu.

Werkwijze
Door mijn ervaring en opleidingen op het gebied van ontwikkelingspsychologie, innerlijk kind werk, familie- en organisatieopstellingen kan ik met ieder vraagstuk diverse kanten op. De werkvraag staat centraal.

Wat levert het je op?
Situaties waarop je eerder vastliep, kun je nu herkennen en daardoor zul je er op een andere manier mee omgaan.

‘Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning how to dance in the rain’

Ik wilde eigenlijk graag een training timemanagement. Ik had moeite met prioriteiten stellen en het afmaken van mijn werk. Samen met Gerda heb ik in plaats van een training timemanagement gekozen voor een persoonlijk coachingstraject. Dit was absoluut de juiste keuze. Na dit coachingstraject ben ik gestopt met het doorrennen als een kip zonder kop. Ik ben me ervan bewust dat ik in elke situatie een keuze kan maken om te beslissen wat ik doe. Eerder liet ik dit vooral afhangen van mijn eigen gedachten over hoe anderen het misschien zouden doen. Ik weet nu welke gedachten mij blokkeren of doen verkrampen als ik een fout maak. Ik reageer hierdoor nu pro-actiever op een probleem en werk weer vanuit ‘willen’ en niet langer vanuit ‘moeten’. Waar ik vooral blij mee ben, is dat ik nu beter samenwerk met mijn collega’s.
Ronald, 36 jaar

Geregistreerd therapeut
met meer dan 20 jaar ervaring

Vergoedingen
mogelijk

Contact

Adres

Walinxweg 5, 3235 LP Rockanje

Contact

06-27378082
info@gerdavandentop.nl

Wat is jouw vraag?